Coraz mniej studentów na polskich uczelniach

Coraz mniej studentów na polskich uczelniach

Wykształcenie wyższe jest elementem niezbędnym edukacji młodych ludzi. Społeczeństwa są coraz lepiej wykształcone i wyraźnie widać silny rozwój rynku w sektorze usług. Popularność tego modelu zachodniego, jest również obecna w zachowaniach młodych Polaków. Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących i techników zawodowych coraz częściej planami na przyszłość stają się studia wyższe. Uzyskanie stopnia pierwszego na uczelni wyższej, to absolutna podstawa niezbędna do uzyskania w przyszłości stałego zatrudnienia. Dodatkowo studia są uzupełnieniem dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy nie mają jeszcze tytułu zawodowego, umożliwiającego rozpoczęcie kariery.

Jednak to, że młodzi ludzie chcą się kształcić na uniwersytetach, wcale nie oznacza, że w Polsce. Rzeczywistość nie jest tak świetlista jak się wydaje. Coraz trudniej jest dostać pracę na polskim rynku, szczególnie po ukończeniu studiów wyższych. Również dużo łatwiej jest wyjechać i zarabiać znacznie większe pieniądze, niż w Polsce. Dlatego znaczna część polskich absolwentów szkół średnich decyduje się na podjęcie dalszej nauki na uniwersytetach zagranicznych, najczęściej europejskich. Jakie korzyści z tego płyną, i jakie kierunki są najbardziej popularne?

Studia zagraniczne pozwalają kształcić umiejętności językowe i poszerzają horyzonty międzykulturowe. Aby zamieszkać i uczyć się w obcym kraju, niezbędna jest znajomość języka obcego danego kraju, ale równie ważna jest gotowość do przezwyciężania przeciwności losu i radzenia sobie ze stresem związanym z szokiem kulturowym. Jednak młodzi ludzie mają niespożyte zapasy energii i potrafią zdobyć się na odwagę, żeby wyjechać do innego kraju z dala od rodziny i znajomych. Zagraniczne uczelnie często cieszą się światową renomą szczególnie wśród pracodawców dużych firm. Dobre wykształcenie jednak nie jest tanie. Czesne chociażby angielskich uniwersytetów zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe przeciętnego Polaka. Istnieją jednak stypendialne programy pomocy dla najlepszych studentów, oraz programy pożyczek studenckich, które umożliwiają wzięcie kredytu na wykształcenie, na bardzo korzystnych warunkach spłacania.

Zagraniczne uniwersytety również otwierają się na przyjęcie studentów różnej narodowości. Najczęściej jedynym dodatkowym wymogiem jest uzyskanie certyfikatu językowego na określonym poziomie. Jednak istnieją także uczelnie, które nie wymagają żadnych dodatkowych egzaminów, a proces rekrutacyjny odbywa się na warunkach podobnych jak w Polsce. Dodatkowo uczelnie w całej Europie specjalnie dla zagranicznych studentów organizują kursy językowe, które mają przygotować do podjęcia nauki na odpowiednim poziomie językowym.

Świat stoi otworem dla młodych ludzi. Globalizacja zmusza nas do postrzegania nawet własnego życia w kontekście międzynarodowym. Ważny jest rozwój, samorealizacja, a przede wszystkim kompetencje, które umożliwią to wszystko. Młodzi ludzie biorą udział w „wyścigu”, który ma im przynieść lepsze jutro, ale cena tej walki jest większa niż nam się wydaje.