Reklama w transporcie publicznym

Reklama w transporcie publicznym

W większych miastach dobrze rozwinięta sieć transportu publicznego może być doskonałym źródłem pozyskiwania nowych klientów dla firmy działającej na lokalnym rynku. Z autobusów korzysta ogromna część ludności miejskiej, a firmy obsługujące transport publiczny udostępniają możliwość reklamowania się w różny sposób w pojazdach wykonujących przewozy osobowe.

Mogą to być między innymi reklamy na zewnątrz autobusów (np. oklejenie boku autobusu reklamą naszej firmy), plakaty rozwieszane w autobusie na wysokości oczu pasażerów, reklamy na odwrocie biletów, reklama wyświetlana na ekranie LCD. Możliwości jest wiele, a w większości przypadków reklama w takich firmach nie jest droga, a korzyści z dobrze przeprowadzonej z jej użyciem kampanii mogą przynieść wymierne efekty.

Reklamą w autobusach powinny zainteresować się przede wszystkim te firmy, które kierują swoją ofertę do ludzi młodych – najliczniejszą bowiem grupą pasażerów jest młodzież przemieszczająca się z domu do szkoły i z powrotem oraz studenci. Reklama taka ze względu na swój mobilny charakter jest też świetnie widoczna dla osób z niej niekorzystających. Oklejony przekazem reklamowym tramwaj lub autobus przejeżdżający przed naszym domem kilkanaście razy dziennie, ostatecznie musi w końcu być przez nas dostrzeżony.

Z potencjału reklamowego środków komunikacji miejskiej zdają sobie sprawę także ich właściciele. Starają się oni maksymalizować wpływy z reklam poprzez udostępnianie coraz to nowych form i nośników. Dobrym przykładem mogą tu być chociażby nowoczesne ekrany LED montowane w tramwajach.