Reklamowanie imprez masowych

Reklamowanie imprez masowych

Zorganizowanie imprezy masowej wiąże się z koniecznością poniesienia ogromnych kosztów, związanych między innymi z logistyką, skonstruowaniem sceny, montażem ekranów reklamowych, instalacją oświetlenia, ustawieniem nagłośnienia, wynajęciem terenu, przygotowaniem zaplecza sanitarnego, opłaceniem zespołów czy prowadzących imprezę.

Ponosząc tak ogromne nakłady finansowe, czynimy to z nadzieją na ich zwrot z określonym zyskiem po przebiegu imprezy. Co jednak w przypadku gdy na imprezie pojawi się jedynie garstka osób? Aby do tego nie dopuścić, konieczne, jest intensywne i odpowiednie reklamowanie każdej imprezy masowej. Spoty reklamowe w stacjach radiowych – jak najbardziej, warto jednak zadbać dodatkowo o wzmiankę w wiadomościach czy nawet reportaż z przygotowań.

Dobrze jest nie ograniczać się do reklamowania w jednej tylko stacji radiowej – tu warto skorzystać ze wszystkich dostępnych środków. Ponadto: plakaty reklamowe rozwieszane w całym mieście, w autobusach, szkołach, zakładach pracy; ulotki reklamowe i foldery rozdawane przechodniom czy podrzucane pod drzwi / do skrzynek pocztowych, reklama w lokalnej prasie. Warto również pomyśleć o zaangażowaniu w przedsięwzięcie sponsorów i partnerów medialnych. Jest to dobra droga no obniżenie kosztów organizacji imprezy oraz na pozyskanie dodatkowych kanałów informacyjnych. Możny sponsor może efektywnie wspierać swoim wizerunkiem kampanię reklamową imprezy oraz w zależności od branży, pomagać w kreowaniu pożądanego wizerunku marketingowego.